Projekt Pernilla Wiberg Hotell Idrefjäll

På Pernilla Wiberg hotell i Idrefjäll byggde vi ett
helautomatiserat reningsverk samt en kallpool, Ice Cube, från Rivierapool i deras nyrenoverade spa.
Reningsverket består utav följande komponenter:
→ Utjämning/bufferttank på 1,1m³
→Frekvensstyrt pump
→610mm lågbäddfilter
→Mät och doserutrustning Aseko pool för mätning och
dosering klor, saltsyra och flockningsmedel samt styrning av den automatiska backspolningen.

Projekt Pernilla Wiberg Hotell Idrefjäll