Tjörnbro Park

På Tjörnbro Park i Myggenäs på Tjörn har vi dimensionerat ett reningsverk till en 18 x 25m tävlingspool. 
Anläggningen är godkänt för en belastning på 100 personer per timme.
Vi kör en flöde på 200 m³/tim genom 48 bottendysor som är fördelade med Tichelmann systemet som bygger på att alla dysor får samma flöde(se bild).

Kunden har valt att själv inköpa vissa komponenter i anläggningen som filter och vissa pumpar.

Våren 2023 kompletterade vi anläggningen med två stycken kemmottagningsstationer en för klor och en för syra. Vi har levererat 1 x 2 m³ bufferttank för Natriumhypoklorid och en 1,5m³ tank för saltsyra.

Våren 2023 blev anläggningen driftsatt utan några problem och den håller sina värden väldigt bra.
 

beckenhydraulik-3
default
Tjörnbro park2
Tjörnbro park5
Tjörnbro park6
Tjörnbro park7