Skip to content

Reningsverk

Lite kort om badvattenbehandling.

Badvattenreningen säkerställer att badvattnet är hygieniskt och kemiskt i god kondition.
Hygien innebär att både patogener (mikroorganismer som bakterier och virus) och alger snabbt dödas. Detta säkerställs genom lämpliga desinfektionsprocesser. Dessutom avlägsnas dödade mikroorganismer, grövre partiklar som hudflagor, hår, smuts etc. från vattnet genom filtreringsprocesser. Badvattnet måste också vara kemiskt i balans (surhet, koncentration av desinfektionsmedel).

Reningsverk
Reningsverk

De vanligaste desinfektionsmetoderna är baserade på  natriumhypoklorit eller calciumhypoklorit. Filtreringen sker med sand eller glaspärlor där man genom glaspärlor sparar 33% på vattnet vid backspolning. En färskvattenförsörjning i storleksordningen 5% av poolvolymen per dag, tillsammans med desinfektion och reglering av pH, hjälper till att bibehålla kemiska balansen. Smuts som har sjunkit till botten av poolen avlägsnas med en bottendamsugare 1-2 gånger i veckan.

De största problemen är badgästerna: Det är viktigt att duscha och tvätta sig ordentligt innan badandet så man inte stör balansen i vattnets kemi.

Reningsverk
Reningsverk