Skip to content

Infärgning Infärgning enligt SS EN 15288

Ett infärgningsprov visar att kloret når ut i alla delar av bassängen. Detta skall genomföras för att kontrollera att bassängens hydrauliska genomströmning är optimal. Detta görs helst innan anläggningen tas i bruk men det görs även som kontroll för att kunna se bassängens hydrauliska genomströmning. Infärgning utförs enligt beskrivning i SS 15288. Det får maximalt ta 15 minuter för att infärga hela vattenmassan i en bassäng.

Infärgning

Infärgning av tävlingsbassäng med sidoinlopp